Perfusor

Uitleg en voorbeelden

Sommen met perfusor gaan over berekening van de hoeveelheid mcg/mg/g medicijn dat in de perfusor moet worden toegevoegd volgens het voorschrift, hoeveel ml van het medicijn je dan nodig hebt, met hoeveel andere vloeistof de perfusor dan aangevuld moet worden en op welke snelheid je de perfusor moet instellen (ml/uur).

Uitleg

Voor het oplossen van de hier beschreven sommen moet je het volgende weten:

Perfusor zelf samenstellen

Gewicht medicijn

Bereken hoeveel mcg/mg/g iemand voor de hele periode waarvoor de perfusor bedoeld is (meestal 24 uur) moet krijgen. In het voorschrift staat bijvoorbeeld wat een patiënt per uur moet krijgen en dat vermenigvuldig je dan met het aantal uur waarvoor de perfusor is. Of er staat in het voorschrift gegeven hoeveel iemand moet krijgen voor de hele duur van de spuit (bijvoorbeeld 24 uur). Dan hoef je het niet meer te vermenigvuldigen

Hoeveelheid vloeistof medicijn

Bereken hoeveel ml van het medicijn nodig is. Dit kun je doen met kruislings vermenigvuldigen. Er zit bijvoorbeeld 6mg/ml in het medicijn en in 24 uur heeft iemand 48mg nodig. (1 x 48) : 6 = 8 ml.

Met hoeveel andere vloeistof aan te vullen

Standaard is de perfusor 48 ml (tenzij anders vermeld) – 8 ml medicijn = 40 ml andere vloeistof.

Instellen snelheid perfusor

48 ml in 24 uur. Snelheid perfusor is in ml / uur, dus 48 / 24 = 2 ml / uur Zou het voorschrift nou zijn perfusor van 50 ml geven in 10 uur, 50 / 10 = 5 ml / uur. Of als het voorschrift is een perfusor van 50 ml geven in 24 uur, 50 / 24 = 2,08 ml / uur.

Perfusor is al samengesteld

Hoe herkennen?

Dit herken je aan als er bijvoorbeeld staat een perfusor van 48 ml (10mg per ml). Er staat niet gegeven dat er een medicijn aanwezig is. Nu hoef je de perfusor niet zelf samen te stellen maar nu is er gegeven dat er bijvoorbeeld 10mg medicijn per ml in de perfusor zit.

Instellen snelheid perfusorspuit

Nu moet je het voorschrift goed lezen. Staat er hoeveel mg iemand moet krijgen. Per uur of gedurende de tijd van de perfusor. Of staat er alleen hoeveel medicijn er in de perfusor zit. Stel dat er 10mg/ml in een perfusor van 48 ml zit en die moet in 24 uur toegediend worden. Iemand moet 360mg per 24 krijgen. 360/24 uur = 15mg per uur. (1×15)/10 = 1,5ml per uur. Wanneer er staat dat iemand 30mg per uur moet hebben. (1×30)/10 = 3ml per uur. Wanneer er niets staat moet je gewoon de perfusor in 24 uur geven 48 / 24 = 2ml per uur.

Andere vragen

Afhankelijk van wat er gegeven is zal je misschien nog meer berekeningen moeten maken met de mg/ml in de perfusor en in het voorschrift. Er zal misschien gevraagd worden hoeveel mg iemand in totaal krijgt gedurende de gehele tijd van de perfusor. Dus aantal mg/uur vermenigvuldigen met aantal uur waarin de perfusor gegeven moet worden.

Andere varianten

Perfusor van 48 ml (10mg per ml)

Staat er wel gegeven dat er een medicijn aanwezig is, dan zal je weer op een andere manier moeten gaan rekenen. Bereken hoeveel mcg/mg/g iemand voor de hele periode waarvoor de perfusor bedoeld is (meestal 24 uur) moet krijgen. Als er staat perfusor van 48 ml (10mg per ml), dan moet er dus 48ml x 10mg = 480mg in de perfusor. Bereken hoeveel ml van het medicijn nodig is. Er zit bijvoorbeeld 24mg/ml in het medicijn en er moet 480mg in de perfusor. (1 x 480) : 24 = 20 ml. Met hoeveel andere vloeistof aan te vullen. Standaard is de perfusor 48 ml (tenzij anders vermeld) – 20 ml medicijn = 28 ml andere vloeistof.

Instellen snelheid perfusor

Er zijn sommen waar er geen voorschrift is wat betreft aantal mg per uur of aantal mg per duur perfusor. Als dat het geval is dan bereken je de snelheid:

48 ml in 24 uur. Snelheid perfusor is in ml / uur, dus 48 / 24 = 2 ml / uur.
Zou het voorschrift nou zijn perfusor van 50 ml geven in 10 uur, 50 / 10 = 5 ml / uur of als het voorschrift is een perfusor van 50 ml geven in 24 uur, 50 / 24 = 2,08 ml / uur. Wanneer er wel in het voorschrift aantal mg per uur of aantal mg per duur perfusor gegeven is:

Dan bereken je de snelheid:

Bereken hoeveel mg iemand per uur moet krijgen

Vervolgens door kruislings vermenigvuldigen mg per uur omrekenen naar ml per uur.

Dus, 30mg per uur en in de perfusor zit 10mg per ml. (1×30)/10 = 3ml per uur.

Voorbeeldsommen

Laten we aan de slag gaan met een aantal voorbeeldsommen:

Voorbeeldsom 1

Vraag:

 • Hoeveel ml diureticum voeg je aan de perfusor toe?
 • Hoeveel NACL 0,9% doe je erbij?
 • Hoeveel ml vloeistof moet je per uur geven?

INFORMATIE:

Antwoord:

Om te berekenen hoeveel diureticum je moet toevoegen aan de perfusor kun je de volgende berekening toepassen:

 • 10 mg diureticum per ml x 48 ml = 480 mg diureticum gaat er in de spuit.
 • Aanwezig Diureticum 3%. 1% = 10mg / ml. 3% = 30mg / ml. 3% = 480mg / 16 ml.

De hoeveelheid NACL 0,9% bereken je als volgt:

 • 48 l – 16 ml = 32 ml NACL 0,9%

Tot slot willen de hoeveelheid ml per uur berekenen:

 • 48 ml : 12 uur = 4 ml / uur.

Voorbeeldsom 2

Vraag:

 • Hoeveel morfine heb je nodig?
 • Hoeveel NaCI 0,9% heb je nodig?
 • Op hoeveel ml/uur stel je de perfusor in?

INFORMATIE:

Antwoord:

De hoeveelheid morfine bereken je als volgt:

 • 3mg/uur x 24 uur = 72mg Morfine nodig.
 • 10mg/ml. (72 x 1) : 10 = 7,2 ml morfine toevoegen.

Vervolgens bereken je de hoeveelheid NaCI 0,9% op deze manier:

 • 48 ml – 7,2 ml = 40,8 ml NaCI 0,9%

Tot slot bereken je het aantal uur waarop de perfusor instelt:

 • 48 ml : 24 uur = 2 ml / uur.

Perfusor berekenen

© mrekenen.nl