Oplossingen

Wat zijn oplossingen?

Sommen met oplossingen zijn sommen waar je een medicijn in een vloeistof moet oplossen of er is een vloeistof gegeven met daarin een medicijn opgelost. De concentratie van het medicijn wordt in een percentage weergegeven. Dus er wordt gezegd dat het een vloeistof van een bepaald percentage betreft.

Rekenen met oplossingen

Uitleg

Voor het oplossen van de hier beschreven sommen moet je het volgende weten:

4 Basisregels

1% = 1 ml actieve stof per 100 ml. 1% = 1 gram actieve stof per 100ml. 1% = 10 mg actieve stof per 1 ml. 1% = 100 IE actieve stof per 1 ml.

Rekenregels

Wijzig je % -> wijzig je ook g/ml/mg/IE met zelfde factor. Dus 1% -> 5% dan 1g -> 5g of 1% -> 0,25% -> 10mg -> 2,5mg. Dus 1% x 5 dan ook 1g x 5 of 1% : 4 dan ook 10mg : 4 Gebruik hiervoor ook kruislings vermenigvuldigen.

Bereken percentages

Stap 1

Eerst kiezen welke basisregel je moet gebruiken. Dus wanneer er gegeven is dat het om een medicijn gaat met grammen. Dan kies je de basisregel met gram. Gaat het om een medicijn in ml, dan kies je de basisregel in ml.

Stap 2

Eerst vul je de gegevens in die je weet. Omdat je het percentage moet berekenen, zal je de overige parameters uit de formule moeten weten. In het geval van de basisregel met gram, zal je dus weten hoeveel gram er in hoeveel milliliter zit. De regel die je hebt is dan bijvoorbeeld ?% = 20 g per 800ml.

Stap 3

Het bepalen van het percentage doe je altijd met de basisregel. Dat betekend, dat je moet zorgen dat je aantal milliliter gelijk is aan 100ml. (Bij regel milligram en IE is dit geen 100ml maar 1ml). Wanneer dit niet het geval is, moet je dus het aantal milliliters naar 100ml omrekenen Voorbeeld: 20 g per 800 ml = ? g per 100ml.

Dit bereken je als volgt: (20 x 100) : 800 = 2,5 gram.

Dus ?% = 2,5 g per 100ml

Stap 4

Bij basisregel gram en ml is percentage gelijk aan aantal gram of ml. Bij basisregel mg is percentage gelijk aan aantal mg : 10. Bij basisregel IE is percentage gelijk aan aantal IE : 100. Dus ?% = 2,5Gr per 100ml -> 2,5% = 2,5Gr per 100ml -> 2,5% = 20Gr per 800ml.

Andere manier van rekenen met percentages

Regels milligram

Rekenen met milligram

De regel om percentage te bepalen gaat altijd uit van 1 ml. Wanneer je dus een aantal ml hebt anders dan 1, zal je deze moeten delen of vermenigvuldigen naar 1. De regel is 10 mg per 1 ml. Wat je vervolgens hebt gekregen is ? mg per 1 ml De regel is 1% = 10 mg per 1 ml. Dus om van mg naar percentage te gaan, moet je het aantal mg door 10 delen. Het percentage is dus ? : 10.

Percentage is bekend

Ook hier geldt, veranderd het %, dan veranderd het aantal mg met dezelfde factor. Bij 1% hoort 10 mg, dus bij 6% (1% x 6) hoort 60 mg (10 mg x 6). En dit is nog steeds per 1 ml.

Percentage en milliliters bekend

Voor percentage en mg geldt wat we hiervoor hebben gezegd. Dus 6%, daarbij hoort 60 mg per 1 ml. Maar wat hier ook geldt, is dat wanneer het aantal ml veranderd, het aantal mg ook in dezelfde factor mee veranderd.

Dus 4 ml (1 ml x 4), dan aantal mg x 4.
60 mg x 4 = 240 mg Dus: 6% = 240 mg per 4 ml. Eigenlijk heel logisch…een 6% oplossing blijft een 6% oplossing, of je er nu 1 ml of 4 ml van hebt. En wanneer er 60 mg in 1 ml 6% oplossing zit en je het 4x zoveel oplossing, dan zit er natuurlijk ook 4x zoveel mg in.

Regels GRAM

Rekenen met gram

De regel om percentage te bepalen gaat altijd uit van 100 ml Wanneer je dus een aantal ml hebt anders dan 100, zal je deze moeten delen of vermenigvuldigen naar 100. De regel is 1 gram per 100 ml. Wat je vervolgens hebt gekregen is ? gram per 100 ml. De regel is 1% = 1 gram per 100 ml. Dus het aantal gram is gelijk aan het percentage. Het percentage is dus ?.

Percentage is bekend

Ook hier geldt, veranderd het %, dan veranderd het aantal gram met dezelfde factor. Bij 1% hoort 1 gram, dus bij 6% (1% x 6) hoort 6 gram (1 gram x 6). En dit is nog steeds per 100 ml.

Percentage en milliliters bekend

Voor percentage en mg geldt wat we hiervoor hebben gezegd. Dus 6%, daarbij hoort 6 gram per 100 ml. Maar wat hier ook geldt, is dat wanneer het aantal milliliters veranderd, het aantal gram ook in dezelfde factor mee veranderd.

Dus 400 ml (100 ml x 4), dan aantal gram x 4.
6 gram x 4 = 24 gram. Dus: 6% = 24 gram per 400 ml.

Regels milliliter

Rekenen met milliliter

De regel om percentage te bepalen gaat altijd uit van 100 ml vloeistof. Wanneer je dus een aantal ml vloeistof hebt anders dan 100, zal je deze moeten delen of vermenigvuldigen naar 100. De regel is 1 ml medicijn per 100 ml vloeistof. Wat je vervolgens hebt gekregen is ? ml medicijn per 100 ml vloeistof. De regel is 1% = 1 ml medicijn per 100 ml vloeistof. Dus het aantal ml is gelijk aan het percentage. Het percentage is dus ?.

Percentage is bekend

Ook hier geldt, veranderd het %, dan veranderd het aantal ml met dezelfde factor. Bij 1% hoort 1 ml medicijn, dus bij 6% (1% x 6) hoort 6 ml medicijn (1 ml x 6). En dit is nog steeds per 100 ml vloeistof.

Percentage en milliliters bekend

Voor percentage en ml geldt wat we hiervoor hebben gezegd. Dus 6%, daarbij hoort 6 ml medicijn per 100 ml vloeistof. Maar wat hier ook geldt, is dat wanneer het aantal ml vloeistof veranderd, het aantal ml medicijn ook in dezelfde factor mee veranderd.

Dus 400 ml vloeistof (100 ml x 4), dan aantal ml medicijn x 4.
6 ml x 4 = 24 ml. Dus: 6% = 24 ml medicijn per 400 ml vloeistof.

Regels IE

Rekenen met IE

De regel om percentage te bepalen gaat altijd uit van 1 ml. Wanneer je dus een aantal ml hebt anders dan 1, zal je deze moeten delen of vermenigvuldigen naar 1. De regel is 100 IE per 1 ml. Wat je vervolgens hebt gekregen is ? IE per 1 ml. De regel is 1% = 100 IE per 1 ml. Dus om van IE naar percentage te gaan, moet je het aantal IE door 100 delen. Het percentage is dus ? : 100.

Percentage is bekend

Ook hier geldt, veranderd het %, dan veranderd het aantal IE met dezelfde factor. Bij 1% hoort 100 IE, dus bij 6% (1% x 6) hoort 600 IE (100 IE x 6). En dit is nog steeds per 1 ml.

Percentage en milliliters bekend

Voor percentage en ie geldt wat we hiervoor hebben gezegd. Dus 6%, daarbij hoort 600 IE per 1 ml. Maar wat hier ook geldt, is dat wanneer het aantal ml veranderd, het aantal IE ook in dezelfde factor mee veranderd.

Dus 4 ml (1 ml x 4), dan aantal IE x 4.
600 IE x 4 = 2400 IE. Dus: 6% = 2400 IE per 4 ml.

Voorbeeldsommen

Laten we aan de slag gaan met een aantal voorbeeldsommen:

Voorbeeldsom 1

Vraag:

 • Hoeveel ml Lyorthol zit er in de oplossing?
 • Hoeveel water zit er in de oplossing?

INFORMATIE:

Antwoord:

Om te berekenen hoeveel ml Lyorthol er in de oplossing zit gebruiken we de berekening:

 • Er wordt gesproken over een medicijn in de eenheid ml, dus je moet de basisregel kiezen met ml.
 • 1% = 1ml / 100ml
 • 10% = ? ml / 100ml
 • 1% x ? = 10% x 1ml
 • 1 x ? = 10 x 1
 • ? = 10 ml

Er zit dus 10 ml Lyorthol in de oplossing

Om te berekenen hoeveel water er in de oplossing zit gebruiken we de berekening:

 • 10% = 10ml / 100ml -> 10ml Lyoryhol in 100ml
 • 100ml – 10ml = 90ml water

Er zit dus 90 ml water in de oplossing.

Voorbeeldsom 2

Vraag:

 • Hoeveel gram Halamid zit er in de oplossing?

INFORMATIE:

Antwoord:

Om te berekenen hoeveel gram Halamid er in de oplossing zit gebruiken we de berekening:

 • Er wordt gesproken over een medicijn in de eenheid gram, dus je moet de basisregel kiezen met gram.
 • 1% = 1 gr / 100 ml
 • 0,2% = ? gr / 100 ml
 • Kruislings vermenigvuldigen 1% x ? gr = 0,2% x 1 gr
 • Kruislings vermenigvuldigen 1 x ? = 0,2 x 1
 • Kruislings vermenigvuldigen ? = 0,2
 • 0,2% = 0,2 gr / 100 ml
 • 15 liter = 15000 ml
 • 0,2% = 0,2 gr / 100 ml
 • 0,2% = ? gr / 15000 ml
 • Kruislings vermenigvuldigen 100 ml x ? gr = 15000 ml x 0,2 gr
 • Kruislings vermenigvuldigen 100 x ? = 15000 x 0,2
 • Kruislings vermenigvuldigen ? = (15000 x 0,2) : 100
 • Kruislings vermenigvuldigen ? = 30
 • 0,2% = 30 gr / 15000 ml

Dus in 15 liter Halamidoplossing 0,2% zit 30 gram Halamid.

Oplossing percentage berekenen

© mrekenen.nl