Disclaimer

De informatie op MRekenen.nl is bedoeld voor educatieve doeleinden en ter ondersteuning van medisch rekenen. Hoewel wij ons uiterste best doen om accurate en actuele informatie te verstrekken, kunnen wij niet garanderen dat de inhoud volledig foutloos is.

De gebruiker wordt geadviseerd om altijd professioneel medisch advies in te winnen en de relevante protocollen en richtlijnen te raadplegen bij het uitvoeren van medische berekeningen in de praktijk. MRekenen.nl is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de verstrekte informatie.

De oefenopgaven en rekenvoorbeelden op deze website dienen ter illustratie en educatie. Het is belangrijk om te begrijpen dat individuele medische situaties kunnen variëren, en daarom moeten alle berekeningen in een specifieke context worden toegepast.

MRekenen.nl behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. We streven ernaar om de website operationeel te houden, maar kunnen niet garanderen dat deze altijd foutloos of ononderbroken zal zijn.

Door het gebruik van MRekenen.nl stemt de gebruiker in met deze disclaimer en accepteert hij/zij de verantwoordelijkheid om professioneel advies in te winnen bij specifieke medische situaties. Neem bij vragen, opmerkingen of aanvullingen gerust contact met ons op.

MRekenen.nl is een initiatief om medisch rekenen toegankelijker te maken, maar het blijft de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de juiste procedures te volgen en professioneel advies in te winnen bij medische berekeningen.