Sommen met verhoudingen gaat om een combinatie van 2 verschillende producten. De hoeveelheid van deze producten wordt weergeven als in welke verhouding de ene tot de andere staat.

Opgaven hierover, waar gevraagd wordt, wanneer je een bepaald aantal mililiters vloeistof hebt en er in die vloeistof 2 bestanddelen zit en die een verhouding hebben van bijvoorbeeld 1 staat tot 4 (1:4), hoeveel mililiter van het ene bestanddeel er dan in zit en hoeveel van het andere. Lees goed bij de opgaven! Als er staat product A : Product B als 1 : 3 slaat de 1 dus op product A en de 3 op product B!

Calculator

Wil je een verhoudingenberekening maken met behulp van een medische calculator? Een calculator waar al het rekenwerk dus voor je gedaan wordt!

Ga dan naar Medische calculator

1:1

Van beide stoffen even veel

1:2

Van de ene stof 2x zoveel

1:3

van de ene stof 3x zoveel

Wat eerst?

Je telt beide getallen voor en na de dubbele punt bij elkaar op

En dan?

Je deelt het aantal mililiters* door de optelling van de eerste stap
* In plaats van mililiters kan je alles lezen wat er op dat moment in de som gebruikt wordt

En vervolgens?

Het getal voor de dubbele punt en getal na dubbele punt vermenigvuldigen met berekende mililiters uit stap 2

1% oplossing en verhouding van de oplossing

1% oplossing betekend 1 deel opgeloste stof en 99 delen oplosmiddel
Verhouding 1:99

5% oplossing en verhouding van de oplossing

5% oplossing betekend 5 delen opgeloste stof en 95 delen oplosmiddel
Verhouding 5:95

0,6% oplossing en verhouding van de oplossing

0,6% oplossing betekend 0,6 deel opgeloste stof en 99,4 delen oplosmiddel
Verhouding 0,6:99,4

Voorbeeldsom 1

Vraag

 • Je hebt 400ml lyortholoplossing (lyorthol/water) in de verhouding 1:4
 • 1. Hoeveel mililiter lyortol en hoeveel water zit er in deze oplossing?

Antwoord

 • 1. 1 + 4 = 5
 • 1. 400ml / 5 = 80ml
 • 1. 1 x 80ml = 80ml lyortol
 • 1. 4 x 80ml = 320ml water

Voorbeeldsom 2

Vraag

 • Je hebt 900ml oplossing (product x/water) in de verhouding 3:5
 • 1. Hoeveel mililiter product x en hoeveel water zit er in deze oplossing?

Antwoord

 • 1. 3 + 5 = 8
 • 1. 900ml / 8 = 112,5ml
 • 1. 3 x 112,5ml = 337,5ml product x
 • 1. 5 x 112,5ml = 562,5ml water

Voorbeeldsom 3

Vraag

 • Je hebt 800ml oplossing met 6 gram medicijn
 • 1. 1. Hoeveel % is deze oplossing?
 • 2. 2. Wat is de verhouding van deze oplossing?

Antwoord

 • 1. ?% = 6gr / 800ml
 • 1. Nu eerst terugrekenen naar 100ml.
 • 1. ?% = 6gr / 800ml
 • 1. ?% = ?gr / 100ml
 • 1. Kruislings vermenigvuldigen 100ml x 6gr = 800ml x ?gr
 • 1. Kruislings vermenigvuldigen 100 x 6 = 800 x ?
 • 1. Kruislings vermenigvuldigen 600 = 800 x ?
 • 1. Kruislings vermenigvuldigen 600 : 800 = ?
 • 1. Kruislings vermenigvuldigen ? = 0,75
 • 1. ?% = 0,75gr / 100ml
 • 1. 0,75% = 0,75gr / 100ml
 • 1. 0,75%
 • 2. 0,75% = 0,75:99,25