Sommen met Infuus gaan over berekening van druppelsnelheid, hoeveel ml infuusvloeistof iemand per periode gekregen heeft of hoe lang iemand met een infuuszak kan doen. Ook zijn er sommen waar gebruik gemaakt wordt van een infuuspomp. Daar bereken je de inloopsnelheid.

Maar wat moet je dan allemaal weten om die sommen te kunnen maken?

Calculator

Wil je een infuusberekening maken met behulp van een medische calculator? Een calculator waar al het rekenwerk dus voor je gedaan wordt!

Ga dan naar Medische calculator

1 ml = 20 druppels

Dit geldt voor waterige stoffe
Geldt niet voor bloed

1 ml = 18 druppels

Dit geldt voor bloed
Geldt niet voor waterige stoffen

Inloopsnelheid infuuspomp

Is in ml / uur
Infuuspomp
automatisch
dus geen druppelsnelheid

Infusie en transfusie

Toedienen grote hoeveelheid vloeistof, direct in de bloedbaan, noemen we een infuus
Wanneer de vloeistof bestaat uit bloed noemen we dit een transfusie

Druppelsnelheid is in druppels per minuut

Handmatig
Dus niet bij infuuspomp

Dus eerst druppels berekenen

In het voorschrift staat meestal hoeveelheid vloeistof gegeven
Deze eerst naar ml omrekenen
De ml vervolgens vermenigvuldigen met aantal druppels (20 of 18)

Aantal minuten berekenen

In voorschrift staat de tijd gegeven waarin het infuus moet inlopen (meestal in uren)
Deze omrekenen naar minuten

Druppelsnelheid berekenen

Totaal aantal druppels delen door aantal minuten
Hier komt meestal een getal met cijfers achter de komma uit
Als het getal 23,4 is, moet je op je examen als antwoord 23 a 24 druppels geven

Hoe lang kan iemand met infuuszak doen

Als je de druppelsnelheid weet (en hiervoor gebruik je meestal het decimale getal, dus 23,4 uit voorbeeld hierboven)
en je weet wat er in een infuuszak zit (ml x druppels), dan kun je door het totale aantal druppels te delen door de druppelsnelheid (druppels per minuut) uitrekenen hoeveel minuten iemand met de infuuszak kan doen
Als er gevraagd wordt hoeveel uren en minuten iemand ermee kan doen, deel je het aantal minuten door 60. Het hele getal wat hieruit komt zijn de uren. Door vervolgens Het aantal minuten te verminderen met (60 x aantal uren) weet je ook hoeveel minuten er nog overblijven
Voorbeeld:
1245 minuten
1245 : 60 = 20,75. Dus 20 uur
1245 - (20 x 60) = 45. Dus 45 minuten
Dus 1245 minuten is 20 uur en 45 minuten

Hoeveel ml infuusvloeistof heeft iemand gekregen

Als je de druppelsnelheid weet en je weet hoelang het infuus heeft ingelopen kun je berekenen hoeveel vloeistof er gegeven is, door het aantal minuten te vermenigvuldigen met de druppelsnelheid (aantal minuten x druppels per minuut).
Door die druppels te delen door het aantal druppels per ml (20/18), weet je hoeveel ml iemand in die periode heeft gehad
Voorbeeld:
Druppelsnelheid 45,6 druppels per minuut. Infuus ingelopen 2 uur
2 uur x 60 minuten x 45,6 = 5472 druppels
5472 : 20 = 273,6 ml

Voorbeeldsom 1

Vraag

 • Infuus, zakken glucose-zout 5% oplossing van 500 ml
 • 2 liter glucose-zout 5% oplossing per 24 uur
 • 1. Wat is de druppelsnelheid voor dit infuus?
 • 2. Hoeveel ml infuusvloeistof is er na 3 uur ingelopen?

Antwoord

 • 1. 2 liter = 2000 ml
 • 1. 2000 ml x 20 druppels = 40000 druppels
 • 1. 24 uur x 60 minuten = 1440 minuten
 • 1. 40000 : 1440 = 27,7777777777 = 27 a 28 druppels per minuut
 • 2. 3 uur x 60 minuten = 180 minuten
 • 2. 180 minuten x 27,7777777777 = 5000 druppels
 • 2. 5000 : 20 = 250 ml
 • 2. Dit kan ook anders:
 • 2. 2000 ml : 24 uur = 83,333333333 ml per uur
 • 2. 83,333333333 x 3 uur = 250 ml

Voorbeeldsom 2

Vraag

 • Om 12.00 is er een nieuwe zak aangehangen. Na 1 uur is er 200 ml ingelopen.
 • 3. Wat was de druppelsnelheid in dit uur?
 • 4. Wat moet de druppelsnelheid worden als de resterende hoeveelheid uit die zak in 4 uur moet inlopen?

Antwoord

 • 3. 1 uur x 60 minuten = 60 minuten
 • 3. 200 ml x 20 druppels = 4000 druppels
 • 3. 4000 : 60 = 66,6666666666 = 66 a 67 druppels per minuut
 • 4. 4 uur x 60 minuten = 240 minuten
 • 4. 500 ml - 200 ml = 300 ml
 • 4. 300 ml x 20 druppels = 6000 druppels
 • 4. 6000 : 240 = 25 druppels per minuut